Συνδιοργάνωση/Co-Organiser

 

 

Με την υποστήριξη/With the support

 

Υπό την Αιγίδα/Under the Aegis

        

 

Μέγας Χορηγός/Mega Sponsor

 

 

Επίσημοι Χορηγοί/Official Sponsors

 

 

Επίσημοι Υποστηρικτές/Official Supporters

  

    

 

Υποστηρικτικές ομάδες/Supporting teams

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας/Media Sponsors


    Running Magazine 

 

Για τη στήριξη/For supporting: