Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1626 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ARISTEIDIS ACHNOULAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:57:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 535

Print
Αριθμός/Bib: 5002 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THOMAS ADAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 569

Print
Αριθμός/Bib: 5001 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FOIVOS ADAMIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 419

Print
Αριθμός/Bib: 5004 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PETROS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 128

Print
Αριθμός/Bib: 5003 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 448

Print
Αριθμός/Bib: 5962 Αγώνας/Race: 5KmBas
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 411

Print
Αριθμός/Bib: 6244 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS-BYZANTIOS ADAMOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:38 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 485

Print
Αριθμός/Bib: 5925 Αγώνας/Race: 5KmAdv
Όνομα/Name: DIMITRIS ADRAKTAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 251

Print
Αριθμός/Bib: 5005 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS AGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 622

Print
Αριθμός/Bib: 5006 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEFTHERIA AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 783Σελίδα 1 από 333 Αποτελέσματα 1 - 10 από 3325