Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 5004 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PETROS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 120

Print
Αριθμός/Bib: 5003 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHARALAMPOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 904

Print
Αριθμός/Bib: 5005 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 216

Print
Αριθμός/Bib: 6100 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 343

Print
Αριθμός/Bib: 1002 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GOURGOULIS AGATHOKLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:57:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 435

Print
Αριθμός/Bib: 5006 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVANGELOS AGRAPIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 569

Print
Αριθμός/Bib: 5008 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARINA AGTERHOF
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 316

Print
Αριθμός/Bib: 1003 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KOSTAS AIDINIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 218

Print
Αριθμός/Bib: 5009 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS AKRITIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 537

Print
Αριθμός/Bib: 5010 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA ALEFANTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 908Σελίδα 1 από 161 Αποτελέσματα 1 - 10 από 1610