Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1569 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRA MASTORI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 454

Print
Αριθμός/Bib: 1419 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EVANGELOS SIAVELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 491

Print
Αριθμός/Bib: 1557 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMIDRES ADAKTILIDES
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 28

Print
Αριθμός/Bib: 1257 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIORGOS ADAMAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 80

Print
Αριθμός/Bib: 1571 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGE ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 535

Print
Αριθμός/Bib: 5638 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 264

Print
Αριθμός/Bib: 5042 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRAKLIS AGAKEXAGIAS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 77

Print
Αριθμός/Bib: 1176 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STAVROULA AGGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:12:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:12:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 625

Print
Αριθμός/Bib: 5492 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELOS AGGELAKOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 72

Print
Αριθμός/Bib: 1135 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS AISOPOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:06:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 577Σελίδα 1 από 130 Αποτελέσματα 1 - 10 από 1293